06-26923194 of 058-2125606 contact@muzikamer.nl

Optreden Gérard Viel uit Normandië, “Chanteur de Sornettes” – De zingende verteller!

9257 WH Noardburgum Tsjerkepaed 28Noardburgum,

Gérard Viel is al van kinds af aan gefascineerd door liederen - chansons. Zijn ouders en ooms en tantes zongen bij elke gelegenheid om het geluk van het samenzijn te vieren. Zijn interesse in liederen en chansons uit de mondelinge traditie van het Franse taalgebied ontwikkelde zich in de jaren zeventig. Sindsdien heeft hij op […]

Gratis entree, na afloop ‘The Honesty Hat’